SERVIS VOZIDIEL V ZÁRUKE

Bloková výnimka - legislatívna úprava Európskej komisie č. 461-2010, alebo prečo môžete servisovať vozidlá v záruke aj v nezávislom servise.

Bloková výnimka sa týka možnosti servisu a údržby nových vozidiel v záruke v nezávislých autoservisoch a jasne definuje, že záručná doba nesmie byť viazaná na opravy a prehliadky v značkových autoservisoch a použitie originálnych náhradných dielov.

Vozidlo v dobe platnosti záruky nemusí byť opravené len v autorizovanom servise (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou vadou a zmluvných záväzkov). Výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, že zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienkach a použitiu originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov.

So svojím novým vozidlom môžete jazdiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne previesť. Každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu, a práve preto si nezávislý servis nemôže dovoliť a ani nechce prísť o klienta. Všetky servisné úkony musia byť dôkladne zdokumentované, poskytovateľ opráv vozidiel musí poskytnúť písomné doklady o všetkých prevedených úkonoch, zápis do servisnej knižky a zoznam montovaných dielov.